บูท Hontour World Finals 2017 ในงาน GSL 2017
@ Bitec บางนา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2560

Filmmusic Company
289/8 Soi Ladplao 35 Ladplao Rd. Chantrakrasem Jatujak Bangkok 10900
Tel: 02-930-5827-8, 02-930-7661 Fax : 02-9307660
Email : film_musiccompany2004@yahoo.com, film_musiccompany@hotmail.com

บูท Hontour World Finals 2017 ในงาน GSL 2017
@ Bitec บางนา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2560