พี่เอ จิรวัฒน์ รักใคร่
Managing Director

พี่หมอก นัทกาล ก้านจักร์
Accunt Executive

พี่เอ๋ จีรสุดา รักใคร่

Producer

โชค โชคชัย สุริยะวงษา
Producer

โอ๊ต ปิยชน นุฤทธิ์มนตรี
Producer

พี่โจ บัญชา บุญมี
Producer

พี่ตั้ม ทรงวุฒน์ ไตรวิลาศ
Creative

แก้ม ดุษณี โพธิ์ตระกูล
Account Executives

ส้ม นวลจันทร์ ศรีจันทร์อินทร์
Accounting

พี่ซอล อดิศักดิ์ ยิ้มแย้ม
Designer

พี่กระรอก ธีรพงษ์ เสาโกมุท

Art Director

แฮม กฤตพจน์ แซ่โล้
Designer

พี่ไอซ์ พุทธพงษ์ วงษ์ศานนท์
Video Producer

Filmmusic Company
289/8 Soi Ladplao 35 Ladplao Rd. Chantrakrasem Jatujak Bangkok 10900
Tel: 02-930-5827-8, 02-930-7661 Fax : 02-9307660
Email : film_musiccompany2004@yahoo.com, film_musiccompany@hotmail.com