พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือซีเกมส์ 2017
คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย และกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์

ที่ คณะกรรมการโอลิมปิค แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560

Filmmusic Company
289/8 Soi Ladplao 35 Ladplao Rd. Chantrakrasem Jatujak Bangkok 10900
Tel: 02-930-5827-8, 02-930-7661 Fax : 02-9307660
Email : film_musiccompany2004@yahoo.com, film_musiccompany@hotmail.com

 
 
 
 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือซีเกมส์ 2017
คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย และกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์

ที่ คณะกรรมการโอลิมปิค แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560